FOBIA SOSIAL DAN TATALAKSANA

...observasi yang berlainan tersebut adalah tidak diketahui. Onset usia puncak untuk fobia sosial adalah pada usia bnelasan tahun, walaupun onset seringkali paling muda pada usia...